Hizmet İlkelerimiz

Dürüstlük

Ersan Endüstriyel Makine, kurulduğu günden beri dürüstlüğü temel davranış kodu olarak benimsemiştir. İş alım süreçlerinde birincil önceliği hiçbir zaman sadece işi almak olmamıştır. Yapıp yapamayacakları konusunda hem kendine hem de paydaşlarına karşı her zaman şeffaf bir süreç yürütmüştür. Bu yaklaşım tarafların her biri için faydalıdır.

Sorumluluk

Ersan Endüstriyel Makine, sadece müşterilerine ve çalışanlarına karşı sorumluluk duymakla kalmaz, aynı zamanda doğaya ve çevreye karşı da sorumludur. Gelecek nesillerin iyi olma halini gözeterek üretim süreçlerinde ve çözüm odaklı projeler çerçevesinde verimliliğe ve etkinliğe dikkat ederek sorumluluk sahibi duruşunu sürdürmektedir.

Güvenilirlik

Ersan Endüstriyel Makine olarak müşterilerimizle aramızda bağ kurmanın önemine inanıyoruz. Güven duygusu bu bağın en önemli parçalarından birisidir. Kalitemize, ürünlerimize, sözümüze olan güveninizi önemsiyoruz.

İstikrar

Ersan Endüstriyel Makine, gelişme, yenilenme ve çağın gereklerine ayak uydurmanın gücüne inanmaktadır. Bu gelişim yolculuğunun süreklilik arz eden bir grafiğe sahip olması ve her geçen gün bir adım daha ilerleyebilmiş olmak için çabalamaktayız.

İyimserlik/Çözüm Odaklılık

Ersan Endüstriyel Makine, sorunların üstesinden gelme ve çözüm üretme kapasitesini her geçen gün geliştirmeye odaklanmıştır. Temel felsefemize göre, çözümü imkânsız bir sorun söz konusu değildir. Bu doğrultuda en makul ve uygulanabilir çözüme ulaşmak en temel gayemizdir.

Sadakat

Ersan Endüstriyel Makine için yaptığı şey sadece bir iş değildir. Hem çalışanlarımızla hem de paydaşlarımızla uzun soluklu bağ kurmanın önemine inanıyoruz. Karşılıklı sadakatin tesis edilebilmesi, bildiğimiz işi, bildiğimiz kişilerle yapmamızı sağlayarak uzmanlığımızı pekiştirir. Bu sebeple işimize, yetkin çalışanlarımıza, paydaşlarımıza olan güvenimizi ve onların bize olan sadakatini değerli buluyoruz.